«Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μαθητική Διαβούλευση 2022-2023

Ηλεκτρονική ψηφοφορία

Τα παρακάτω θέματα και οι προτεινόμενες απαντήσεις συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής διαβούλευσης των Γυμνασίων και Λυκείων, στις 15 και 16 Μαΐου, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» (περίοδος 2022-2023).

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα μείνει ανοικτή από τις 30/05/2023 έως και τις 15/06/2023

Ψηφίστε!

Κατά τη γνώμη σας, ποια θα έπρεπε να είναι η στάση του ενεργού πολίτη απέναντι στα αδέσποτα ζώα της γειτονιάς του;

Ύστερα από εκτενή συζήτηση για το ζήτημα των αδέσποτων καταλήξαμε πως τα πιο σημαντικά σημεία για την επίλυσή του είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των πολιτών και η ενημέρωση. Σε ατομικό επίπεδο ο ενεργός πολίτης οφείλει να σέβεται τα αδέσποτα ζώα και να ενημερώνει τις αρχές για τυχόν άσκηση βίας σε βάρος τους και να προβάλει τέτοια περιστατικά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κύριος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση όλων των φορέων και η δημιουργία ενεργών πολιτών, εξοικειωμένων με την αγάπη και προστασία προς τα ζώα.