Παρά τις παγκόσμιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, αρκετοί πολίτες δεν συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις για την αντιμετώπισή της. Κατά τη γνώμη σας, ποια θα ήταν η πιο σημαντική πρωτοβουλία που θα μπορούσαν να πάρουν ο Δήμος και οι κάτοικοι της Αθήνας ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή;

Αρχικά θα πρέπει να γίνουν συστηματικές δράσεις ενημέρωσης μικρών και μεγάλων. Προτείνουμε να γίνει συστηματική βιωματική ενημέρωση των μαθητών στα σχολεία μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για τους πολίτες, προτείνουμε να τοποθετηθούν διαδραστικοί ενημερωτικοί πίνακες σε διάφορα σημεία της πόλης στους οποίους θα προβάλλονται οι εθελοντικές οικολογικές δράσεις των πολιτών. Ακόμη, χρειάζονται περισσότερα μεγάλα πάρκα και πάρκα τσέπης στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν όργανα γυμναστικής που θα μετατρέπουν την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική προωθώντας τόσο την άθληση όσο και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τέλος, πρέπει να ενισχυθούν οι δράσεις δενδροφύτευσης και αναδάσωσης σε καμένες εκτάσεις γύρω από τις πόλεις.