Πώς μπορεί να βελτιωθεί η δράση της Ανακύκλωσης στις γειτονιές ώστε αυτή να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα για την προστασία του Περιβάλλοντος και τι θα μπορούσε να γίνει με τις μάσκες μιας χρήσης;

  • Να τοποθετούνται χρωματιστοί κάδοι διαχωρισμού απορριμάτων (π.χ. χαρτί, πλαστικό, οικιακά απορρίμματα, γυαλί). Για κάθε υλικό θα υπάρχει κάδος με διαφορετικό χρώμα. (63%, 60 Votes)
  • Να ενισχυθεί ο στόλος των απορριμματοφόρων για να γίνεται ταχύτερη αποκομιδή. (18%, 17 Votes)
  • Να τοποθετηθούν παντού κάδοι για απόρριψη μασκών μιας χρήσης. (9%, 9 Votes)
  • Να προβληθεί η σημασία της καθαριότητες με αφίσες, βίντεο και αναρτήσεις στα social media που θα κάνει ο Δήμος. (9%, 9 Votes)

Συνολικοί Ψήφοι: 95

Loading ... Loading ...