Συμμετέχετε σε μια ανοιχτή συζήτηση πολιτών της γειτονιάς σας με θέμα τη διάσωση ενός παλαιού ερειπωμένου κτιρίου που κινδυνεύει. Τί θα προτείνατε για την αξιοποίησή του;

Είναι γνωστό ότι πολλά παλαιά και ιστορικά κτίρια κατεδαφίζονται στις μεγάλες πόλεις και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Παρά το γεγονός ότι η ευαισθητοποίηση ως προς τη διάσωσή τους έχει αυξηθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν ιδιοκτήτες που θυσιάζουν ιστορικά κτίρια στο βωμό του οικονομικού κέρδους. Ως ενεργοί πολίτες θα μπορούσαμε να συμβάλουμε με προτάσεις για την διάσωση και αξιοποίηση αυτών των κτιρίων. Θα μπορούσαν να μετατραπούν σε χώρους πολιτισμού (μουσεία κ.α.) με τα έσοδα να διατίθενται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ακόμη θα μπορούσαν να γίνουν χώροι ψυχαγωγίας με ελεύθερη είσοδο για τους δημότες ή, εναλλακτικά, να στεγάζουν άστεγους συνανθρώπους μας. Συνοψίζοντας, η σπουδαιότητα των ιστορικών κτιρίων είναι μεγάλη διότι αποτελούν την πολιτιστική μας κληρονομιά και αποτελούν πηγή έμπνευσης για την αρχιτεκτονική, διατηρώντας αναλλοίωτη τη γοητεία του «παλαιού» που σταδιακά χάνεται στη σύγχρονη πόλη.