Σε μεγαλουπόλεις όπως η Αθήνα, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ο υπερβολικός θόρυβος. Πώς μπορεί να προστατευθεί ο δημόσιος χώρος μιας μεγαλούπολης από την ηχορύπανση;

  • Πεζοδρόμηση οδών και λεωφόρων, και δημιουργία ποδηλατοδρόμων (31%, 56 Votes)
  • Αυστηρή τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας. (25%, 45 Votes)
  • Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ευκολότερη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων (αυτοκίνητα, πατίνια, τρόλεϊ, τραμ). (17%, 31 Votes)
  • Δημιουργία ομάδων πολιτών για τον εντοπισμό προβλημάτων και την προώθηση λύσεων σχετικά με την ηχορύπανση στις γειτονιές (17%, 31 Votes)
  • Αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. (10%, 18 Votes)

Συνολικοί Ψήφοι: 181

Loading ... Loading ...