Έχει παρατηρηθεί πως πολλά από τα απορρίμματα στους κάδους είναι ανακυκλώσιμα και θα έπρεπε να τα αφήνουμε σε Κάδους Ανακύκλωσης. Τι θα προτείνατε για να βελτιωθεί η δράση της Ανακύκλωσης στις γειτονιές ώστε αυτή να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα για την προστασία του Περιβάλλοντος;

Για να βελτιωθεί η δράση της ανακύκλωσης στις γειτονιές της πόλης θα έπρεπε να δοθούν περισσότερα κίνητρα στους πολίτες. Οι πολίτες που θα ανακυκλώνουν περισσότερο θα ανταμείβονται (ανταποδοτική ανακύκλωση) και θα βραβεύονται. ‘Όμως οι δράσεις πρέπει να ξεκινούν από τα σχολεία. Θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικό μάθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με πολλές βιωματικές δράσεις κάθε χρόνο. Στα σχολεία είναι καλό να υπάρχουν και κάδοι ανακύκλωσης με διαχωρισμό των υλικών, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν για το σωστό τρόπο ανακύκλωσης από μικρή ηλικία.