Συχνό φαινόμενο στην πόλη είναι η κατάληψη των πεζοδρομίων ή των σημείων πρόσβασης σε αυτά από οχήματα. Ποιοι φορείς ή ομάδες θα βοηθούσαν περισσότερο στην επίλυση του προβλήματος;

  • Η Τροχαία, με την επιβολή πολύ αυστηρών προστίμων στους παραβάτες του νόμου. (50%, 86 Votes)
  • Ο Δήμος, με τη δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης. (27%, 46 Votes)
  • Το Υπουργείο Παιδείας, με την καθιέρωση μαθήματος οδικής κυκλοφορίας σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. (17%, 30 Votes)
  • Οι μαθητές των σχολείων, μέσω μιας εκστρατείας ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης των πολιτών (6%, 11 Votes)

Συνολικοί Ψήφοι: 173

Loading ... Loading ...