Ποια πιστεύετε θα ήταν η πιο σημαντική πρωτοβουλία που θα μπορούσαν να πάρουν ο Δήμος και οι κάτοικοι της Αθήνας για να αυξηθούν οι χώροι για κίνηση των πολιτών χωρίς αυτοκίνητα μέσα στον αστικό ιστό;

  • Μετατροπή παραμελημένων μεγάλων εκτάσεων σε κέντρα άθλησης. (35%, 34 Votes)
  • Δημιουργία ποδηλατοδρόμων. (32%, 31 Votes)
  • Καλή πρόσβαση σε δημόσιες συγκοινωνίες (ΜΜΜ) κοντά στα πάρκα άθλησης. (31%, 30 Votes)
  • Επίβλεψη και τακτική συντήρηση των πάρκων άθλησης. (3%, 3 Votes)

Συνολικοί Ψήφοι: 98

Loading ... Loading ...