Κατά τη γνώμη σας, ποιος έχει τον πρώτο λόγο για το πού και πώς θα γίνει μια εικαστική παρέμβαση (mural, graffiti) σε δημόσιο χώρο;

  • Ο Δήμος με τη συνεργασία ειδικών (αρχιτεκτόνων, καλλιτεχνών). (49%, 47 Votes)
  • Οι κάτοικοι της γειτονιάς όπου θα γίνει η εικαστική παρέμβαση. (28%, 27 Votes)
  • Ομάδες πολιτών που θα συσκέπτονται και θα καταλήγουν σε προτάσεις. (16%, 15 Votes)
  • Ο καλλιτέχνης. (6%, 6 Votes)

Συνολικοί Ψήφοι: 95

Loading ... Loading ...