Πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθαριότητας στους δρόμους και στις πλατείες, καθώς και το γεγονός ότι πολλοί συμπολίτες μας δεν αξιοποιούν τους κάδους ανακύκλωσης;

  • Πρόστιμα στους παραβάτες και επιβράβευση των συνεπών πολιτών. (47%, 80 Votes)
  • Ευαισθητοποίηση των νέων με δράσεις περιβαλλοντικές μέσω του σχολείου. (27%, 46 Votes)
  • Ενημερωτικές εκστρατείες με αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τον δήμο. (14%, 24 Votes)
  • Ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας με ανθρώπινους και υλικούς πόρους. (11%, 19 Votes)

Συνολικοί Ψήφοι: 169

Loading ... Loading ...